הנצחת שמו, מפעלים בעקבותיו

עמוד הזכרון לאלחנן באתר נפגעי פעולות האיבה

עמוד הזכרון לאלחנן באתר “לזכרם” – עיריית ירושלים

lineהאזכרה השנתית
מידי שנה, בבוקר תענית אסתר, נפגשת המשפחה המורחבת והחברים לעלייה לקברו של אלחנן הי”ד אשר בחלקת הקדושים שבהר הזיתים.
לאחר האזכרה, נפגשים ללימוד ושיחה.
לתיאום ניתן לפנות למשפחת אתאלי.
036DSCN8212

lineבית המדרש “חזון אלחנן”
בעיר דוד, מקום שם נוסדה המלכות, פועל ומתרחב בית המדרש “חזון אלחנן” שנקרא על שמו של אלחנן הי”ד, אשר פעל ועשה למען השבת כתר תורה לעיר המלוכה. בבית המדרש עוסקים ומתגדלים בתורה ואמונה עשרות אברכים, מתוך מגמה ושאיפה להיות ראויים להנהיג את ישראל במהלך תחיית התורה והאומה בארץ.
בהרבה מספריו כתב אלחנן שהם מוקדשים לבית המדרש שיבנה בעתיד בעיר דוד…:

 לאוצר הספרים
 עיר דוד
 דיתבא על מימי גיחון
 אוצר ספרים
 עיר דוד
 ממעיני הישועה
 "ותקבלון אולפן חדת בחדוה מן בחירי צדיקיא"

chazon_elhanan2

דברים שכתבו הוריו של אלחנן, יוסף ולאה יבלח”א, לעידוד התמיכה בבית המדרש “חזון אלחנן”:

אלחנן נקרא לישיבה של מעלה והוא בן 26.
אם יש נחמה, אנו מוצאים אותה בישיבה שהוא חלם עליה כאן, בעיר דוד.
מהצלחתו של כולל “חזון אלחנן” – המשגשג ופורח בעיר דוד, בו צומחים היום תלמידי חכמים גדולים המסורים לעם ישראל, בעיר המלכות והנבואה מעל מעיין השילוח, למרגלות הר הבית – אנו שואבים חיזוק ותקווה. חלומותיו, מאמציו ומסירותו של אלחנן הי”ד לא היו לשווא!
ועד שנזכה לראות את נבואתו של יחזקאל הנביא מתגשמת לאמור: “בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה ויחיו”, כבר מתקיימת בנו נבואתו של ישעיהו הנביא: “ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם, טוב מבנים ומבנות”.lineמסיבות ראש חודש ו”שמחת בית השואבה” במעיין השילוח
מסיבת ראש חודשבכל ראש חודש, נוהג היה אלחנן לקבץ מספר חברים, לארגן כיבוד ולרדת אל ניקבת השילוח. שם נערכה מסיבה צנועה של שירים ודברי תורה מענייני הזמן והמקום. במשך השנים התפתח מנהג זה ולאחר מותו, בארגונם של אחותו וחברותיה בנות אולפנת “צביה” בירושלים, נערכות מסיבות כל חודש, בהם משתתף הציבור הרחב ואליהם מוזמנים תלמידי מוסדות שונים, רבנים, אנשי ציבור ומחנכים, וכן “כלייזמרים”. במקביל, נערכת במקום פעילות חינוכית לילדים.
בחול המועד סוכות נערכות חגיגות “זכר לשמחת בית השואבה” בכל רחבי הארץ. חגיגות זיכרון אלו מציינות את שמחת שאיבת המים שהיו מנסכים על גבי המזבח.
שמחת בית השואבהאלחנן ראה כמובן מאליו שבמקום שממנו שאבו את המים – במעיין השילוח אשר בעיר דוד – צריכה שתהיה חגיגת הזיכרון המרכזית והחשובה ביותר.
לקראת סוכות התש”נ, בשקט האופייני לו, יחד עם מדרשת “עטרת כהנים”, יצר אלחנן קשר עם גורמים שונים בעיריית ירושלים ובמשרד הדתות, השיג את כל האישורים והתקציבים, ניסח מודעות וארגן את החגיגות ברחבת מעיין השילוח, הראשונות מאז חורבן בית המקדש…
מאז נערכת “שמחת בית השואבה” במקום בכל שנה ושנה. לפרטים ניתן לפנות לעיר דוד.

lineסידור “בית מלוכה”
bet_melucha

בשנת התשנ”א ערך הרב אורי שרקי את הסידור “בית מלוכה”:
“…והוא סדר הימים הקדושים יום העצמאות ועל דגלו יום ירושלים אשר בחסדי השי’ת זכינו להם בדורנו…”
בסידור ישנן התפילות והפיוטים, המנהגים וסדרי הלימוד ליום העצמאות ויום ירושלים כפי נוסח הספרדים, והוא הוקדש לעילוי נשמתו של אלחנן.
“…שציפה לאיילת השחר והשתדל לזרז את קץ הגאולה השלמה בכל מחשבותיו, דיבוריו ומעשיו, בכל ימיו הקצרים, בגשמיות וברוחניות, בחול ובקודש בחטיבה אחת, בתורה, בצבא, בחקלאות ובמלאכה, בהתישבות בכל ארצנו, ובגאולת בתים בכל עירנו, בכבוד ישראל שהוא כבוד השכינה, בשפה העברית ובתוצרת ארץ הקודש, באהבת חינם ובקיבוץ גלויות.
ארצי ישראלי בכל נשמתו, ירושלמי ברמ”ח אבריו, “אבן מאבני חומותיה” של עיר המלוכה, בהתמדתו הברזלית, במאור פניו הקורן, בתום ילדותו הביישני, בשפלות רוחו, ביראת תלמידי חכמים, ובאהבת ישראל שיקדה על מזבח ליבו כאש תמיד. כאן הוא חי ב’ירושלים של מטה’, אך נפשו שוטטה ב”ירושלים של מעלה’, כך זכה לתפוס את הוד קדושתה, בפשטות, כך זכה לשאוב מים חיים ולטבול במעיין השילוח, כך זכה לחזות בעצמאות ישראל המתחדשת את פעמיו של המלך המשיח.
עד כלות נפשו בידי מרצחים בני עוולה, בנשיקת אדמתה בדם, בין החומות, סמוך למקום המזבח, אור לי”ד באדר התשנ”א והוא בן כ”ו שנה. ת.נ.צ.ב.ה.”lineבית הכנסת “עת לחננה” וכולל “תורת ירושלים” ב”נאות דוד”
מספר חודשים לאחר העלותו למרומים, קמו חבריו המתגוררים בבית “נאות דוד” אשר בלב הרובע “הנוצרי” (שאלחנן היה מן “הפורצים” אליו ראשונים), והקימו במקום את בית הכנסת “עת לחננה” על שמו.מספר משפחות מקהילת עולי צרפת שברובע היהודי חברו אליהם והקימו קהילה המקיימת תפילות בנוסח הספרדים ופעילויות חברתיות ולימודיות מגוונות מסביב לבית הכנסת. בחודש אלול התשנ”ז הוקם במקום כולל “תורת ירושלים”.
“אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה”…parochet

lineספרי תורה
atzmonaארבעה ספרי תורה נכתבו לזכרו של אלחנן הי”ד:
• בישיבת “בית אורות” אשר בהר הזיתים.
• במכינה הקדם צבאית עֹצֶם בישוב עצמונה אשר בגוש קטיף. לאחר הריסת הגוש, עבר הספר עם המכינה למושב נווה אשר בחבל שלום. הספר מושאל למכינה הקדם צבאית “מיתרים לכיש”, מכינה מעורבת לחילונים ודתיים, בקיבוץ נחל עֹז. הספר נתרם ע”י ראובן וחיה ברכר.
• בבית הכנסת “עת לחננה” אשר בבית “נאות דוד”. הספר נתרם ע”י אירווין וצ’רנה מוסקוביץ.
• בבית המדרש “חזון אלחנן” אשר בעיר דוד. הספר נתרם ע”י מיכאל ואנדראה פרבר.

sefer_otzem
ספר התורה למכינה הקדם צבאית עֹצֶם

line“בית אלחנן” והגַּלְעֵד

365dfa7b-f0fe-4e34-8625-d84a2b0bbcca

ביום שלאחר הרצח, פורים דמוקפים התשנ”א, נכנסו חבריו של אלחנן מישיבת “עטרת כהנים” לבית בעיר העתיקה וקראו לו “בית אלחנן”.
הבית נמצא ממש בפינת הרחובות “הגיא” ו”שער הברזל”, המקום בו ארע הרצח. “בית אלחנן” היה בבעלות הישיבה מזה זמן מה, אך הכניסה אליו התעכבה בשל בעיות פוליטיות, טכניות וכספיות. ראשי הישיבה ראו צורך גדול, אישי ולאומי, להגיב בצורה שבה יהיה ברור לכל, כי אין אנו נחלשים ממעשיהם של הרוצחים אלא להיפך, מוסיפים להיאחז ביתר שאת במקום.

כבר באותו יום, נערכה סעודת פורים במקום, סעודה שהייתה מיוחדת מאוד, מהולה בשמחה וצער גדול. (באותו יום אוכלס גם בית אחר, “בית אליהו” ע”ש אליהו אומדי הי”ד, תלמיד ישיבת ברסלב “שובו בנים”, שנרצח שנים מספר קודם לכן).
תלמידי הישיבה התגוררו במקום תקופה מסוימת אך במשך הזמן שוב נוצרו בעיות משפטיות (שבחלקן הושפעו מגורמים פוליטיים) והוחלט על איכלוס הבניין ע”י משטרת העיר העתיקה, כתחנה המוסיפה בטחון להולכים ובאים מן הכותל המערבי.

מִזְכֶּה (קרדיט) לתמונות: http://www.tapuz.co.il/blogs/viewentry/3676908

* מִזְכֶּה (קרדיט) לתמונות: בית אלחנן, סיור ברחוב הגיא

lineלוח זכרון בישיבת עטרת כהנים
plaque

lineלוחות זכרון ב”מכון מאיר”elhanan_machon_meir

IMG_20160414_133255

lineספר מעיין השילוח – ברוך תאנה
“מעין השילוח: פרקים לעיון בעניינו של מעיין השלוח, הוא הגיחון שלמרגלות עיר דוד…”
ברוך תאנה, מכון טוב ראיה, התשע”ד.

lineהקדשה למהדורת “תלמודה של ארץ ישראל”, תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות
IMG_20160526_174033
yerushalmilineגמ”ח פדיון הבן
המשפחה משאילה או מוכרת במחיר העלות סט של חמש מטבעות כסף למצוות פדיון הבן, לעילוי נשמתו. לתיאום ניתן לפנות למשפחת אתאלי.lineאחרונים חביבים… עשרות ילדים, בני משפחה, ילדי חברים ואף אנשים שלא הכרנו, נקראו על שמו בצורות שונות: אלחנן, חננאל, חנניה, חן, דפנה (בגימטריה), יחיאל-חנן ועוד…