מעטו של אלחנן

המלכות הכוללת

“ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם”.
השורש לחם יש במשמעותו חיבור, הלחמה; דוד מלכנו שהוא המלכות הכוללת, כל המידות שלפניה, הוא המחברם ונותן לכל כח מקומו ומדתו.

 

על רחל אמנו

“ויאהב גם את לאה מרחל”. לאה מולידה מכח רחל ובית ישראל מוקם בעיקרה של בית רחל.
מי ייתן לי אבר כיונה, אעופה ציון עיר הקודש ואשכונה עיר בה דוד חנה. חננו יה חננו, בזכות רחל אמנו. הדרך להר שעיר במי השילוח ההולכים…
ריבונו של עולם! האלקים יבקש נרדף, אחר ישובו בני ישראל ויבקשו את ד’ אלוקיהם ואת דוד מלכם. בונה ירושלים ד’ בנדחי ישראל אשר יכנס, חנני נא, ונגש חורש בקוצר, מים עמוקים, עצה בלב איש ואיש תבונות ידלנה.

 

על יצחק אבינו

יצחק אבינו מברך את יעקב אבינו בהיותו לבוש בבגדי עשיו. כוונת יצחק אבינו הייתה לעדן את התכונות הנצרכות כדי להעמיד אומה (פנימית והוא שכ”כ רומם) (אפרת) וזה נעשה בלא מודע, כי במידות הללו הן מידות אבל חיצוניות לנפש. יצחק הוא גלוי המקור של אברהם אבינו. שמים וארץ ה”א מלכות. “ודוד בן איש אפרתי הזה מבית לחם”. הופעה; זה לא יצירת הסגולה: רחמנים, ביישנים, גומחי”ם. האמצעי היותר פנימי ועמוק הוא העמודא דאמצעיתא (שבת פ”ט) לעתיד לבוא שכלתה בו זכות אבות, יצחק אבינו הוא שמגלה שנצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם.

 

רשימה

צא מזה, הריחוק מחיי הטבע גורם לטומאות.
ברית אבות – להרגיש בבית. ישרות האדם בהאמינו בחייו.
רבש”ע: יודע אתה את שבלבי. ההתעסקות בדברים הכללים הגדולים, גבורת הקודש, דדחיל מרבנן.
היעוד המשיחי של הישיבה הוא חיבור עץ יוסף ועץ יהודה.
רבנו הגר”א הוא נהורא דמשיח בן יוסף.
לכן הדגש המיוחד, באסוקי שמעתא אליבא דהלכתא, בלימודי גמרא – רחל אליבא דהלכתא. בביאור הגר”א בברכת ק”ש שלפניה אנחנו מבקשים לקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. לימוד תלמוד.
בעלי עין טובה, כל החכמות וההשגות שבעולם אינן מפקיעות את חובת התשובה המעשית, בממש ובפועל אלא שמאירות לפניה את הדרכים. כל הגדלות שבעולם אינה מזיזה כל דהו מתביעות הקטנות, כמו שאין שום גדלות שבעולם פוטרת ומפקיעה שום תפקיד גופני גם השפל שבשפלים (תובע את תפקידו) אלא שהגדלות מדריכה את האדם בהיותו מקבל אותה בטהרתה. איך להתנהג בכל העניינים שבקטנות באופן שגם הם יתעלו ויהיו עניינים גדולים.

 

“ששון השילוח”

בשילוח מוחש הזיו המגמתי גם באמצעים, ככתוב: “ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה”.
שהשאיבה בעצמה בששון (אותו ששון שמופיע בשותפתנו במילה, שששון זו מילה) וגם בזה שטהרת פרה שמסלקת טומאת מוות נשאבת משם, וזה חסד
שרבש”ע חונן אותנו להיות פועלים עם אל, שלא יהא נהמא דכיסופא.
שבוע – כללי
לימוד
ליקוטי ענווה
יחזקאל
קריאת שמו”ת
קריאת-לימוד הוריות
קביעת לימוד בספר כללים של החיד”א
הרבנית נריה שליט”א

 

שונות

פיתוח תמונות
בדיקת ביטוח לאומי – קופ”ח
בדיקת נהיגה
בדיקת שרות צבאי
לדבר עם מו”ר חנן – סיכום שיחה לחוברת (כנראה מדובר בחוברת שאלחנן רצה להכין על חשיבות מעיין השילוח)
לדבר עם מו”ר הרב אבינר
להתחיל קביעות התעמלות – לקנות נעלי ריצה
ללכת ל”שפע” לרב מ. פרומן (“שפע” – הישיבה של הרב עדין שטיינזלץ)
להיות בשמחה
צילום עיר-דוד “סעי יונה”, תמונות ירושלים וכו’
סידור מחברות, יומנים, דפים, רישום מחברת, יומן לימוד ועוד
ואחרון חביב – חיפוש אבדתי

 

החלטות

א. ללכת לישון לפני 12:30
ב. לקום לתפילה בישיבה
ג. להיפגש
ד. קביעות כושר גופני

 

“דברים מעשיים למען הישוב”
(הכוונה היא לישוב העתידי בעיר דוד. כשאלחנן כתב דברים אלו עדיין לא היו מתיישבים בעיר דוד וליד מעיין השילוח וזה גם לא היה נראה צפוי בעתיד הקרוב אך אלחנן התייחס לעניין בצורה מאוד רצינית ומעשית).

א. שמחת בית השואבה.
ב. כביש.
ג. בית מדרש שעוסק בתורת המקום (הלכה ואגדה).
ד. שיפוץ וניקוי והסדרת אפשרות הטהרות.
ה. מדרשה בעיר דוד.
ו. חוברת על תולדות המקום בצד תורת המקום וחיבת הקודש המיוחדת לו ומשמעותה.
ז. אחד הכנוסים יוקדש לנושא הגיחון, שילוח, עיר-דוד, ניסוך-המים משם. (כינוסי הלימוד הנערכים בישיבת “עטרת כהנים” בימי חול המועד)
ח. הלחנה לשיר חדש מעניינו של השילוח.
ט. לשלוח לת”ח גדולי ישראל שאלות בהלכה ואגדה מעניינו של גיחון ושילוח.
י. להעביר כלים ציבוריים למרכז ירושלים. (כנראה שכוונתו להעברת מוסדות וגופים עירוניים לעיר דוד)
יא. להוציא מפה של כל אתרי חלק זה של ירושלים.
יב. סעודת ר”ח.

 

“הכוונה:”

א. לפתוח סתימת מי גיחון שסתם חזקיהו.
ב. לעורר חיבת המקום של הגיחון שכדברי רבינו יהודה הלוי ירושלים תבנה כשיכספו לה תכלית הכוסף.
ג. יש בזה סובלימציה של “יצר”, הרגשה של פעילות כללית.
ד. להחזיר עטרה ליושנה.
ה. לאפשר ליהודים לטבול ולטייל ולהיות שם.
ו. להקים אולפן חדת שמעיני הישועה יפוצו ממנו להביא את התודעה הלאומית לירושלים לאמר לציון אל ירפו ידיך.
ז. להיות שושבינים להשבת השכינה ציונה והשבת בנים לגבולם לירושלים המקודשת מכל ארץ ישראל.

 

בזמן מלחמת המפרץ ימים ספורים לפני העלותו למרומים, באחת מן הצפירות, ישב אלחנן בחדר האטום וכתב:

מצווים ועושים ע”י רשויות צה”ל כציווי רבש”ע. יושבים בחדר אטום וקוראים בתהילות נעים זמירות ישראל, שהמו גויים ומטו מלכות אשר נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו. אלוקים בקרבה בל תימוט, יעזרה אלוקים לפנות בוקר. ומובטחים ויודעים, שמי השילוח ההולכים לאט, יפוצו מעיינותיו חוצה ברחובות, פלגי מים.
נהר פלגיו ישמחו עיר אלוקים, קדוש משכני עליון. ואומר הקב”ה לבנו בכורו ישראל: שאל מני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. ואנחנו מבקשים את ד’ אלוקינו ואת דוד מלכנו, את מי השילוח ההולכים לאט. כי לא ינוח שבט הרשע על גורל הצדיקים, למען לא ישלחו הצדיקים בעולתה ידיהם. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. זכרנו ברצון עמך לראות בטובת בחיריך לשמוח בשמחת עירך, להתהלל עם נחלתך.

 

כרטיס ביקור
דברים שרשם אלחנן על פתק, אשר מבטאים כיצד ראה את עצמו ואת מגמת חייו ובת זוגתו העתידית לחיים:

משפחה: אתאלי.
שם: אלחנן אהרן.
תאריך לידה: כ”ג באלול תשכ”ד.
עיסוק: תלמיד ישיבה במעמד הסדר.
הכוונה: להיות עסוק בתורת א”י ובבנינה של התורה והארץ עם הפנים לכלל.
פירוט: לשלב חיי תורה ועבודה ובנין הבית.
השיטה:
א. לשאת אשה עם כוונות כנ”ל, בעלת לב טוב ועין טובה. וחשוב לה שאישה יהיה בעל מוטיבציה רוחנית ציונית.
ב. להקדיש הזמן הראשוני ללמוד.
נתונים: לא כחל ולא שרק ולא פרכוס ויעלת חן. ארצישראלית.

 

הקדשות למשפחה וחברים

לאחותו מוריה

ב"ה

למוריה תחי'
 במלאת לך יד'

יה"ר להרבה שמחה וטוב לב
 וליד'יד'ות כמו שזכה ההר שבשמו קרויה את
 שבו התגלה שיא יד'יד'ות ה' לעם ישראל
 "לבנימין אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו..."
 ושתשכני לבטח ושיעלו המים לקראתך
 כמו שעלו לקראת רבקה שגם בשמה את נקראת
 ובדרכיה, של גמילות חסד, את קרואה ללכת
 והולכת

אחיך
 אלחנן
 אהרן

ואור
 וטוב 

להוריו

בס"ד

כ"ה למטמונים לש"ק אמר

ז' באייר בו הושלמה חומת ירושלים
 שפרצו היונים

אבא ואמא יקרים יה"ר
 שנזכה לשלום בחילה ושלוה בארמנותיה
 של ירושלים מהרה ופרזות תשב
 וד' יהיה לה חומת אש - סביב

בונה ירושלים ד' נדחי ישראל יכנס

אוהבכם בנכם

אלחנן אהרן
אבא אמא יקרים

במלאת כח

יה"ר שתזכו להוציא מן הכח אל הפועל
 ולראות בכל פועל את כחו

לאביו

בס"ד
 חנוכה שמח
 כי נר מצוה ותורה אור
 שנזכה לראות כולנו
 באור חדש אשר
 בונה ירושלים
 על ציון מאיר

בנך

אלחנן אהרון

חנוכה התשמ"ז

לחברים מהישיבה

yinon1

uriel

ליצחק וויל ז”ל, חבר קיבוץ שדה אליהו (נכתב מספר ימים לפני הרצחו של אלחנן)

י' אדר תנשא

לר' יצחק שלום רב!

מצ"ב ספר "סוכת-שלו֗ם מכתב-מאליהו"
של הרב אליהו גומטכר זצ"ל
לאו֗צר הספרים של שדה-אליהו הקרויה בשמו֗
והולכת בדרכי תורת גאולתו֗,
כמבואר במכתבים שבסוף הספר: "דהעסק בעצם, בישוב
הארץ הקדושה לעשות התחלה להוציא הקרקע
מרדומתה... ושתתן פריה לעם ישראל". ועוד.
להביא את דברת קץ המגולה לעוסקים
בפועל בהופעת הקץ המגולה.

הספר מוקדש לעילוי נשמת אבי המשפחה
ר' אליעזר בן יוסף אתאלי ז"ל

פורים כשר ושמח משפחת אתאלי

נ.ב
ישיבתו֗ של הגר"א גוטמכר שכנה בחצר גליציה בגבול הרובע היהודי.
כנראה במקום שבו נמצא היום ביתו של מתי דַן יצ"ו